Vad är Bitcoin?

Vad är Bitcoin?

I takt med att världen blir allt mer digital har även intresset för olika sorters kryptovaluta ökat. Men många känner fortfarande en stor osäkerhet gällande en valuta som inte kontrolleras eller regleras av en centralbank. Det är helt naturligt att känna en osäkerhet kring det man inte känner till sedan tidigare, men det bästa ärRead more about Vad är Bitcoin?[…]