Vad är Bitcoin?

I takt med att världen blir allt mer digital har även intresset för olika sorters kryptovaluta ökat. Men många känner fortfarande en stor osäkerhet gällande en valuta som inte kontrolleras eller regleras av en centralbank. Det är helt naturligt att känna en osäkerhet kring det man inte känner till sedan tidigare, men det bästa är att läsa på och bilda sig en egen uppfattning om exempelvis kryptovalutan Bitcoin.

Digital valuta utan mellanhänder

Bitcoin är en sammansättning av datatermen bit och det engelska ordet ”coin” som betyder mynt. Kryptovalutan, som är en digital valuta skapades 2009 av Satoshi Nakamoto, som troligtvis är en pseudonym. Huvudsyftet med skapandet av Bitcoin var att göra det möjligt med betalningar via internet och direkt mellan två eller flera användare. Det finns alltså inga mellanhänder. Bitcoin kontrolleras inte av banker, vilket gör att den är skyddad från politisk påverkan och monopolliknande betalsystem

Säkerhet och sekretess

För att bibehålla sekretess och säkerhet använder varje bitcoinnätverk sig av kryptografi och en distribuerad databas som är utspridd över de noder som bildar det P2P-nätverk som journalför transaktionerna. Detta bidrar även till att säkerställa att det bara är valutans ägare som kan spendera den och att den bara går att spendera en gång. Varje användares bitcoin bevaras i en plånboksfil ihop med ett slumpmässigt antal bitcoinadresser.

Liten valuta på uppgång

I jämförelse med andra etablerade ekonomier är bitcoinekonomin ännu väldigt liten. Mjukvaran utvecklas hela tiden men är fortfarande kvar på betastadiet. I gengäld accepteras bitcoin som betalning för såväl tjänster på internet som materiella varor på allt fler ställen. Det finns en del VPN-leverantörer som accepterar Bitcoin som betalning och 2021 var El Salvador det första landet i världen att erkänna bitcoin som officiell valuta. De som handlar med bitcoin kan växla traditionell valuta, till exempel amerikansk dollar, japanska yen och ryska rubel, till bitcoin via växlingssajter. Japan och USA utgör tillsammans mer än 60 procent av den globala bitcoinmarknaden, och särskilt Japan har visat upp en rask tillväxt. I takt med att fler lär sig om bitcoin och dess fördelar ökar också intresset och handeln med denna kryptovaluta.