Fler företag börjar använda återvinningsbara material

Den stora plastön som flyter omkring i Stilla havet beräknas nu att väga över 80 000 ton. Det är alltså 80 000 ton plast som flyter omkring i vattnet och stör direkt livet i havet och i luften. De fiskar och kräftdjur som i stora delar blir fiskade i just Stilla havet innehåller en hel del mikroplaster. Dessa mikroplaster hamnar sedan på din tallrik och sedan in i din kropp.

Engångsartiklar i plast blir ersatta med papper

En rad stora företag som tidigare har varit stora producenter av engångsplast som sugrör, plastmuggar, plastpåsar och andra plastartiklar har successivt börjat ta klivet mot återvinningsbara material till deras engångsprodukter. Ett exempel som börjar bli allt vanligare är att stora snabbmatskedjor och kaféer börjar använda sig av papperssugrör istället för plast. I en rapport från National Geographic har människan producerat 8.3 miljarder ton plast de senaste 60 åren. Det är siffror som är svårt att ens föreställa sig och det som gör saken värre är att det räknas bara vara 9% som har återvunnits.

Skapar enormt engagemang

I samband med att undersökningar publicerade av stora medier som National Geographic skapar ett intresse och engagemang hos gemeneman och problemet blir på så vis uppmärksammat. När allmänheten börjar engagera sig och pratar om det ställs det högre krav på stora företag att agera. Det är inte bara företag som agerar och börjar tänka mer på hur plast påverkar både miljö och människan. Utan även den enskilde personen har börjat engagera sig och börjar använda sig av matlådor i glas, använder tygpåsar när de ska och handla. Det är dessa små saker som varje enskilde person gör som i slutändan kommer att göra skillnad. Minskar behovet av plast kommer det inte produceras lika mycket.