Företag är dåliga på att deklarera digitalt

Att deklarera digitalt har många fördelar. Först och främst minskar arbetsbelastningen för myndigheter, och möjliggör dessutom för en snabbare hantering och eventuell utbetalning. Om man inte behöver ändra någon information eller lägga till tillägg har man möjlighet att redan få skatteåterbäringen redan i april. Om man inte deklarerar digitalt får man först återbäringen i augusti.

Undvik onödiga förseningsavgifter

Eftersom det är smidigt och praktisk att deklarera på nätet är det en rutin som företag bör ta till sig, speciellt för att undvika onödiga förseningsavgifter. När man deklarerar med brev finns det alltid risk med försening. Enligt SKV var det endast 37% av företag som deklarerar med inkomstdeklaration 3-4 som hade deklarerat via e-deklarationer. Detta är en stor skillnad från privatpersoner, där hela 82 % väljer att e-deklarera via Skatteverkets hemsida.

Missa inte viktiga avdrag

Det är väldigt viktigt att man som företagare noggrant sätter sig in vilka avdrag man kan göra i e-deklarationer. En sak som ofta glöms är avdrag för tjänsteresor i egen bil, där kan man göra ett avdrag på 18,50 per mil. Du kan även göra avdrag för traktamentet vid tjänsteresor som omfattar minst en övernattning. Vid arbete som utförs hemifrån, utan att ha en inredd plats, och du arbetar minst 800 timmar hemma förra året så kan man dra schablonavdrag.

Deklarera digitalt och smart

Se till att deklarera via Skatteverkets e-tjänst. Slippa förseningskostnader och deklarera på ett snabbt och smidigt sätt. Kom ihåg att sätta dig in i vilka avdrag som kan göras. Som företag finns det mycket pengar att spara. Ytterligare tips är att byta från kvartalsmoms till årsmoms, om ditt företag högst omsätter en miljon per år. Genom att göra det får du längst skattekredit och spara en del administrativ tid.