Försäkringsmäklare

En bra försäkring är ofta en räddning i nöden. Är vi utan försäkringsskydd kan det innebära en verklig katastrof att till exempel råka ut för eldsvåda eller förlora bilen. Utbudet av försäkringar är dock så stort att man idag nästan drunknar i det. Det är där en bra försäkringsmäklare kan komma in i bilden!

Fakta om försäkringsmäklare

Försäkringsmäklare kan jobba med olika saker beroende på vilken målgrupp de riktar sig mot och även vara specialiserade på olika arbetsmoment. Vissa mäklare är inriktade mot försäljning andra arbetar med att genomföra avancerade analyser av risker och försäkringsbehov åt företag. Företagsförsäkringar är ett område som skiljer sig mycket från det försäkringsskydd som privatpersoner har behov av. En mäklare är helt enkelt en expert inom området som hjälper dig att se alternativen du har.

Mäklaren hittar individuella lösningar

En försäkringsmäklare kan vara en fristående konsult men också kopplad till ett visst försäkringsbolag eller en bank. Dagens försäkringsbolag kan ofta erbjuda skräddarsydda tjänster och du som kund kommer i samråd med din mäklare fram till vilket försäkringsskydd som är mest lämpligt. Det gäller oavsett om du är ute efter företagsförsäkringar eller om du vänt dig till en försäkringsmäklare som privatperson.

Försäkringsmäklaren hjälper dig till rätta

Du vill inte betala för mycket för dina försäkringar men heller inte stå utan skydd när olyckan är framme. En försäkringsmäklare ser till så att du för rätt försäkring utifrån de risker du är utsatt för och vad du är beredd att betala för det. En mäklare kan ofta skräddarsy en försäkring och hitta en lösning som passar just dig eller ditt företag.