Gasellföretag

Ett Gasellföretag är en näringsrörelse som växer snabbt. Det har visat sig att det är de snabbväxande företagen som ger de mest nya jobb. Dagens industri har under snart tjugo års tid delat ut Gasellpriser till företagare över hela landet. Under dessa festligheter blir också företaget som expanderat snabbast i landet under den senaste treårsperioden utnämnd till Supergasellen.

Så blir du en gasell

Enligt Dagens industri måste en Gasell uppfylla en rad kriterier. Sedan bedöms företaget på andra sätt för att se om det i en helhet uppvisar en bild har en omdömesgill verksamhet. Gasellföretaget ska bland mycket annat ha fler än tio anställda, ha minst tio miljoner kronor i omsättning, ska ha fördubblat omsättningen under en fyraårsperiod och ökat omsättningen de sista tre åren.

Därför blir du inte gasell

Den allra vanligaste anledningen till att ett företag inte får vara med i Gaselltävlingen är att det inte har ett fullständigt verksamhetsår det första året. Andra orsaker kan vara att företagets omsättning understiger det belopp som krävs. Dotterbolag brukar uteslutas och ersätts med en bedömning av hela koncernen. Det är heller inte säkert att Dagens industri tar med alla kvalificerade företag kommer med i tävlingen.

Hur kommer ett företag med?

Till att börja med får alla Gasellföretag ett brev under hösten och bjuds in till en prisutdelning. Listorna med företagen blir publicerade i Dagens industri efter prisutdelningen. De finns också i ett digitalt arkiv hos Dagens industri. Ett företag kan anmäla sig till tävlingen till gaselltavling@di.se om det skett förändringar av olika slag i företaget, som gör att kriterierna är uppfyllda fast de inte framkommer i Bolagsverkets register för aktiebolag.