Kvinnor i ledningen ger högre vinster

Visste du att det kan löna sig att rekrytera en eller flera kvinnor till företagets ledning? En ny studie har visat att det finns ett positivt samband mellan antalet kvinnor i ledningen och företagets lönsamhet. Det kan båda gott för exempelvis Sverige, som sägs vara ett av de mest jämställda länderna i världen.

Studie på 22 000 företag

Studien som visar på positiva samband mellan antal kvinnor i ledningen och företagets vinster gjordes på 22 000 börsnoterade företag under 2014. Sammanlagt utfördes studien i 91 olika länder i världen. De företag som hade mer än 30 % kvinnliga chefer kunde enligt studien räkna med större vinst än resterande företag i undersökningen. Däremot behöver det inte röra sig om kvinnliga vd:ar.

Hur låg Sverige till?

Sverige räknas som ett av de mest jämställda länderna i världen. I studien deltog sammanlagt 311 svenska företag och resultatet av dem visade att andelen kvinnor i ledningen låg på 22 % och i den högsta ledningen var andelen kvinnor 21 %. Samtidigt visade studien att 60 % av de deltagande företagen inte har en enda kvinnlig styrelseledamot och drygt 50 % har inga kvinnliga toppchefer.

Ett framsteg – men långt ifrån jämställt

Trots att Sverige anses vara ett könsbalanserat land är resultatet av studien långt ifrån tillfredsställande för många. Samtidigt kan siffrorna visa på stora framsteg gentemot hur det har sett ut tidigare. Att fler kvinnor vill och får chansen att inta toppositioner i börsnoterade bolag är givetvis positivt, men frågan är hur lång väg det är kvar tills de kvinnliga cheferna är lika många som de manliga?