Likvidera bolag

Att likvidera ett aktiebolag innebär att du vill avsluta ditt företag där skulder och eventuellt överskott regleras mellan bolagets ägare. Det finns också en möjlighet via en bolagsstämma besluta om att välja frivillig likvidation av aktiebolaget istället för att Tingsrätten eller Bolagsverket ska besluta om en så kallad tvångslikvidation av ditt företag.

Tänk på detta

konkurs bolagDet finns en del saker du måste tänka på innan du kan likvidera företaget. Du måste avsluta på rätt sätt genom att en sista redovisning måste göras helt oberoende av vilken tid på året du avslutar ditt bolag. En viktigt detalj att komma ihåg är att du måste spara räkenskapsinformation och vilka kostnader du haft i bolaget i hela sju år efter likvidationen.

Att likvidera ett företag är en tidskrävande process

Det kan upp till nio månader att på egen hand likvidera ett aktiebolag och innebär en hel del arbete. Man får inte heller glömma att parallellt med likvidationen måste företaget vardagliga uppgifter fortsätta att skötas om sådana finns. Den vanligaste orsaken till att det tar sådan till att likvidera företaget beror på att Bolagsverket kallar på okända borgenärer under hela sex månader och under denna tid kan inte företaget lösas upp.

Att välja likvidator

I samband med att du avslutar ditt företag måste du välja vem som skall bli din likvidator. Detta beslutas på bolagsstämman. Om du inte på egen hand väljer en likvidator så kommer Bolagsverket att besluta detta åt dig. Likvidatorns ansvar är att se till att företagets likvidation går till på rätt sätt. Det är företagets styrelse om har ansvaret att förse likvidatorn med all nödvändig information som till exempel bolagsinformation och årsredovisningar.