NIX registret

NIX är ett spärregister som innebär att en fysisk person (inklusive person med enskild firma) med telefonabonnemang kan anmäla att den inte önskar bli kontaktad av någon som har avsikten att sälja, marknadsföra eller samla in pengar. Marknadsföringslagen reglerar detta. Registret finns sedan 1999 och drivs av en förening där medlemmarna är olika bransch- och intresseorganisationer. Näringslivet har tillgång till registret.

Så fungerar det

Den fysiska person som vill vara med i NIX register kan antingen ringa föreningen från telefonnumret som ska in i registret (ytterligare anvisningar lämnas då) eller skriva ett brev, där beställarens namn och det telefonnummer och som ska vara med i registret finns. Brevet ska undertecknas och skickas till NIX-telefon. När numret är infört i registret kan det ta upp till två månader för företag att se att det anmälda numret är spärrat.

Företagets nytta av NIX

Ett företag ska enligt lag identifiera alla personer som önskat att inte bli kontaktade per telefon. Registret NIX hjälper en firma att handla på ett lagenligt och etiskt sätt som telefonförsäljare, vilket ger en bättre trovärdighet mot kunderna. Genom att på detta sätt vårda sina kunder förstärker det trovärdigheten och varumärket på marknaden. Registret hjälper också medarbetarna att bli mer effektiva då de inte behöver ringa onödiga samtal.

Undantagsregler med mera

NIX register följer rådande lagar om personuppgifter. Spärren går att ta bort när som helst. Numret tas också bort om det till exempel upphör, överlåts eller ändras på annat sätt. Det finns vissa undantag som tillåter företag att ringa personer i NIX-registret i säljande, insamlande, marknadsförande syfte. Dessa möjligheter är dock tidsbegränsade. Exempel på undantag är bland annat: Om en fysisk person tydligt givit ett företag tillåtelse att ringa denne i detta syfte, om det konstateras att företaget har ett etablerat förhållande till kunden eller att en enskild näringsidkare rings upp just som företagare. NIX kostar inget. Mer utförlig information om tjänsten hittas på nixtelefon.org.