Oseriösa företag

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) tar varje år emot tusentals ärenden om oseriösa företag. Tidningen Råd & Rön har komponerat en svartlista av företag som inte följer rekommendationerna från ARN. Varje år hamnar hundratals företag inom olika branscher på denna lista på grund av att de inte ersätter konsumenterna trots att de enligt lagar och regler har rätt till kompensation.

Mängder av anmälningar kommer in till ARN

Råd & Rön har under många år haft två branscher högst i topp, bestående av bygg- och reseföretag, som har haft flest fall av oseriösa aktörer. Den senaste tiden har även motorbranschen haft många fall och Allmänna reklamationsnämnden har tagit emot ett ökande antal anmälningar. En av anledningarna som ökningen kan bero på är att konsumenten kanske inte alltid kan den tekniska biten som krävs för att veta om köpet är bra eller inte.

Många fall inom resebranschen

Förutom motorbranschen är det många reseföretag som anmäls till ARN då det är återkommande fall av bokningar som kommer bort, flyg som har blivit inställda och bagage som har blivit skadat. Skillnaden mellan de två branscherna är att reseföretagen är större och mer etablerade och även om det är många anmälningar så påverkar inte anmälningarna lika mycket som när ett litet företag gör sig skyldigt till ersättningsfel.

Anmälda företag blir svartlistade

Ytterligare en bransch som har många anmälningar är skönhetsindustrin där kosmetiska tatueringar av olika slag inte har uppfyllt konsumentens förväntningar. Städ- och flyttfirmor har även många anmälningar. Över lag är det branscher där en service som har efterfrågats inte har uppnått det som var sagt från början som hamnar hos Allmänna reklamationsnämnden. Om det är många anmälningar mot företaget hamnar det på Råd & Röns svarta lista för att varna framtida konsumenter att vara försiktiga.