Regeringens coronapaket till företag

Regeringen har gett Tillväxtverket 20 miljoner kronor för att hantera coronapaketet för företagare. Detta är en tillfällig hjälp för företagare som drabbats hårt av coronapandemin. Tanken är att hjälpa företagen att behålla sina anställda under pandemin. När krisen väl är över så är det lättare för företagen att starta upp igen.

Korttidspermittering av anställda

I åtgärdspaketet kan företag som drabbats hårt av pandemin ansöka om korttidspermittering av sina anställda. I ansökan kan företagen välja mellan nivåerna 1, 2 och 3 beroende på hur stor arbetstidsminskning man vill ge sina anställda. Nivå 1 har 20 timmars arbetsminskning, nivå 2 har 40 timmar samt i nivå 3 gäller 60 timmar. Staten går in och står för 75 % av den totala kostnaden för arbetsminskningen.

Sjuklönekostnader för företag

Om anställda i företaget blir sjuka betalar staten sjuklönekostnader de första 14 sjukdagarna. Karensdagen är slopad och man räknar därmed från dag ett. Dessa regler gäller under april och maj 2020. Samma regler gäller för alla anställda i ett aktiebolag. Reglerna är lite annorlunda om man är egen företagaren med F-skattsedel. Då får man en schabloniserad sjukpenning för dagarna 1-14.

Anstånd på skatter och arbetsgivaravgifter

I och med pandemin så har företagen rätt att ansöka om anstånd att betala in skatt och arbetsgivaravgifter. Man får max ansöka om anstånd på tre månader som ska vara betalade inom ett år. Detta gäller arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och mervärdesskatt som redovisas som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Möjligheten gäller för januari – september 2020. Inom tolv månader så ska dessa anstånd vara betalade.