Söka Patent

Den som har en uppfinning eller innovation bör skydda denna genom att söka ett patent. Då hindrar man genom lag att ingen annan kan ta åt sig äran eller dra fördelar av idén som du har skapat. Ett patent kan göra att man slipper konkurrens och kan leda till att man får ensamrätt inom ett visst marknadsområde.

Att tänka på inför patentansökan

För att man ska kunna söka patent bör en innovation eller uppfinning vara ny, unik och reproducerbar. Man kan söka patent enbart i Sverige eller om man vill, även resten av världen genom en PTC eller EPC ansökan, alltså ett internationellt eller europeiskt patent. Om man enbart har ett patent gör sig gällande i Sverige, kan vem som helst använda och sälja uppfinningen utomlands.

Hur man söker patent

En patentansökan skall innehålla en tydlig beskrivning av den innovation eller uppfinning, med tillhörande ritning som det gäller, tillsammans med ansökningshandlingar och patentkrav. När patentansökan anlänt till Patent och registreringsverket får den ett patentlås, den är alltså omedelbart skyddad. Anmälningsavgiften är 3000 kronor tillsammans med en del tilläggsavgifter. Efter att patentet är godkänt kan uppfinningen offentliggöras och kanske inspirera andra uppfinnare.

Smart att ansöka om patent

Om man har en riktigt bra idé som man tror kommer att generera pengar eller bidra till något bra i samhället bör man skydda den genom att ansöka om patent. I annat fall kan andra dra fördelar av din idé och till och med stjäla den. Det är relativt lätt att söka patent, det gäller bara att man skickar in handlingar där man noggrant beskriver sin idé.