Starta ett estländskt bolag

Idag får allt fler upp ögonen för att starta ett bolag i Estland. Det finns många fördelar med att starta ett estländskt bolag istället för ett svenskt. Till exempel är skatteläget mer fördelaktigt där än vad det är här i Sverige. Dessutom är adminstrationen kring företagsstarten både lättare och billigare, och regelverket är enklare.

Hur gör man?

Det kan kännas främmande och krångligt att starta bolag utomlands. Kanske har man frågor kring hur det fungerar med skatt eller med anställning. I så fall finns det bolag som hjälper till med sådana funderingar, och som kan guida en genom hela processen. Genom att anlita en sådan byrå får man tillgång till kompetensen utan att själv behöva inneha den.

Fördelar med Estland

Det finns en lång rad fördelar med att starta ett företag i Estland istället för i Sverige. En av dem är att det är mycket enklare formella regler för estländska bolag än för svenska. Tillexempel behöver ett aktiebolag i Estland bara ha en person i styrelsen, och samma person kan också äga alla bolagets aktier. Dessutom beskattas företag i Estland enligt estländska regler, vilka är mer förmånliga än de svenska.

Estland är fördelaktigt

Estland är, precis som rubriken säger och som tidigare nämnts, ett mycket fördelaktigt land att starta företag i. Både bolagsskatten och utdelningsskatten är mycket lägre än i Sverige, och det kan en företagare spara stora pengar på. De låga skatterna, i kombination med de enkla och smidiga reglerna för bolag, har lett till att många menar att Estland är det EU-land som är bäst att starta företag i.