Teknik för total social kontroll i Kina

Bevakning av olika slag har kommit att bli ett omdiskuterat ämne just för att det kan bli en konflikt mellan människors frihet och säkerhet. Exempelvis kan det vara bra att ha övervakning vid busshållplatser och andra allmänna ställen där brott kan förekomma. Kina är ett av de länder som har varit framträdande när det kommer till teknik och där även en hård övervakning av befolkningen sker.

Demonstrationerna i Kina

Idag förvaras redan mycket information av människor i databaser överallt i världen. Under de senaste demonstrationerna i Hong Kong som skett under år 2019 har demonstranterna kommit att övervakas. Det har funnits misstankar att den kinesiska regeringen har installerat så kallade ”smarta gatlyktor” vars syfte är att identifiera och övervaka demonstrationerna. Regeringen kan samla in biometrisk data på olika sätt, exempelvis genom att ta fingeravtryck, venmönster eller genom att kontrollera personers iris.

Konflikt angående övervakning

Det kan uppstå konflikter mellan att värna om människors integritet i förhållande till hur långt man skall gå för att övervaka befolkningen. I Kina planerar man att införa ett socialt kreditsystemet där medborgare kan ”samla poäng”. Tanken är att kunna förutse individens pålitlighet när det kommer till att betala tillbaka. Skulle du spela för mycket videospel eller dela så kallade ”fejknyheter” får du avdrag. Allt samlas sedan i bankernas databaser.

Mönsteravläsning som identifiering

Det som också används för att identifiera personer är mönsteravläsning. Exempelvis innebär det att högtalaren på din telefon kan urskilja rösterna från själva hushållet. I Kina så har man börjat identifiera gångstilen hos personer genom att låta en dator analysera filmer. Polisen har även använt sig av solglasögon som kan känna igen ansikten och identifiera personer i folkmassor. Identifieringstekniken har alltså redan nått långt. Frågan är hur långt man vill gå.