Vad är F-skatt

Som företagare ansvarar man själv för att betala in företagarskatt, F-skatt på sina inkomster från verksamheten. För att bli godkänd för F-skatt behöver man ansöka om detta på Skatteverket och uppfylla deras krav för att bli godkänd. Varje månad ska man sedan betala skatt baserat på sin uppskattade vinst, så kallad preliminärskatt.

Lägg undan skatten i förväg på ditt skattekonto

F-skatt SverigeDet är bra om du kan lägga undan den del av företagets inbetalningar som du inte ska behålla, exempelvis preliminärskatten, som ska betalas i lika stora delar varje månad, så att du inte har spenderat dem den dagen det är dags att betala. När du väl fått din F-skattsedel ansvarar du för att ditt företag betalar in rätt skatt till Skatteverket.

Vad är FA-skatt?

Om man både driver eget företag och har en anställning behöver man betala både företagarskatt och skatt som anställd – FA-skatt. För att bli godkänd för detta behöver du också ansöka om det hos Skatteverket. Detta innebär att när du agerar inom företaget betalar du F-skatt, och när du är anställd betalar du A-skatt, vilket kommer dras automatiskt av din arbetsgivare.

Vad är F-skatt?

F-skatt är en företagarskatt som man som företagare själv behöver ansvara för att betala in. Den består av skatter och sociala avgifter som ska betalas varje månad i form av den så kallade preliminärskatten. Hur mycket preliminärskatt man ska betala beror på det beräknade överskottet av verksamheten, beloppet är detsamma varje månad. Det är bra att lägga undan den del av företagets inbetalningar som ska täcka dessa avgifter i förväg, så att man inte råkar göra sig av med dem och får svårt att betala när det är dags. Är man både företagare och anställd behöver man betala både F-skatt och A-skatt, i form av en FA-skattsedel som kan beviljas av Skatteverket.