Vad är NFT?

NFT kan vara komplext vid första anblick men är inte så krångligt som det kan verka. NFT är en förkortning för non-fungible token och har det senaste blivit mycket omtalat men vad är det egentligen? NFT är ett digitalt objekt som började att utvecklas 2014 men som fick inte något genombrott förrän i december 2017. Objekten köps och säljs med kryptovaluta och ett köpt objekt överförs till köparens blockchainplånbok.

Summering av NFT

NFT är inte helt olikt ett unikt samlarobjekt, den stora skillnaden ligger i att det inte finns i fysisk form utan endast existerar som digitala objekt. Ett non-fungible tokens objekt kan bara ägas av en person åt gången och ett digitalt fingeravtryck skapas, därmed kan t.ex ett digital konstverks originalitet verifieras. Bilder, videos, musik och konst är objekt som är vanliga i NFT form.

Hur du köper NFT

För att köpa en non-fungible tokens besöker man en marknadsplats på internet som SuperRare, Foundation eller OpenSea, vissa objekt säljs genom budgivning medan andra till fast pris. Bitcoin används som betalningsmedel och du kommer att behöva skapa en kryptoplånbok innan du kan göra ett köp. En sådan kan du skapa på exempelvis Binance, Wirex, Coinbase, eToro eller Coindesk. Därefter fyller du på din plånbok med pengar och kopplar den till marknadsplatsen du vill handla på.

Är NFT en bra investering?

En NFT är ett unikt digitalt objekt och enligt många kommer den ta en allt större plats i framtiden. Auktionshuset Christie´s sålde år 2021 ett konstverk i NFT form för svindlande 69 miljoner dollar, precis som fysiska konstverk är ett NFT konstverk värt precis så mycket som någon är villig att betala för det. Exakt hur det kommer att värderas i framtiden är dock för tidigt att säga.